Woensdag 24 januari: Belangrijke ALV

Allen, aanstaande woensdag 24 januari willen we graag de ALV 2024 houden in ons clubhuis.
Start 19:30. Op de agenda staan belangrijke onderwerpen, belangrijk om jouw stem te laten horen. Ben je niet in de gelegenheid om te komen, geef je stem dan aan een van de andere leden middels een schrijven, mail of app. BELANGRIJK voor de club.

bestuur ltv Ballpoint